Publication

KILOS! (kee-lós) is a Filipino word which generally means “Act!” or “Move!” but could also mean “Work!” or “Go!” depending on how it is used. It connotes a decisive action, a progressive step towards a clear goal, or to effect change.

Published twice a year, KILOS! is a bilingual newspaper that aims to inform & educate workers and other basic sectors about important issues and events that are usually ignored by the mainstream media.

 

Primer on Anti-Sexual Harassment
Released by MAKALAYA
MAKALAYA is a solidarity network of women workers from the formal and informal labor that organizes, educates, mobilizes and advocates for gender equality and social justice. It works to address the problems of sexual harassment by working together with women committees of unions to take action towards the establishment of a women-friendly working environment.

 

Walang Lunas kung Walang Lakas
Praymer ng Unyonismo

Ang edukasyong paggawa ay napakahalagang bahagi ng pag-oogarnisa ng mga manggagawa at ng kanilang mga unyon o kahalintulad na samahan. Katunayan, ang dalawang gawaing ito ay hindi maihihiwalay at dapat ay patuloy na pinauunlad, laluna dahil sa nagbabagong larangan ng “labanan” ngayon — sa ilalim ng neoliberal na globalisasyon.

Maliit man ngunit mahalagang kontribution na rin ang praymer na ito sa gawaing edukasyon at sa pangkalahatang laban ng kilusang paggawa para sa isang kaayusang makatarungan at malaya.

One thought on “Publication

  1. Alfredo

    Anong nangyari pagoktapas nun?Sinundo ka ba?Parang di mo talaga feel yung b(w)isita nyo^_^Hello there,Mommy Peh!Nice to hear from you again.Followed you dear and congrats sa bagong home mo^_^

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *